Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

Седмица | 12 | 34 | 5 | 6 | 78 | 9 | 101112 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1718 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 394041 | 42 | 4344 | 45 | 46 | 4748 | 49 | 50 | 51 | 5253 |

През седмица № 53 (28.12.2009 - 03.01.2010) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 49,28 на 10 000 души (58,25 за предходната седмица на 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 53-та седмица са регистрирани 1 875  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 216). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (234.22), следвана от възрастовата група 5-19 г. (87.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Монтана (116.02)  и Ямбол (112.37).

През седмица № 52 (21.11.2009 - 27.12.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 58,25 на 10 000 души (102,19 за предходната седмица на 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 2 216  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 888). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (271.00), следвана от възрастовата група 5-19 г. (134.10). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Ловеч (161,41),  Монтана (170.75)  и Стара Загора (266.21).

През седмица № 51 (14.11.2009 - 20.12.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 102,19 на 10 000 души (90,18 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 51-ва седмица са регистрирани 3 888 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 431). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (385.68), следвана от възрастовата група 5-19 г. (223.08). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Бургас (216,51),  Ямбол (206.87),  Пазарджик (201.14),  Кърджали (182.18) и Стара Загора (168.06).

През седмица № 50 (07.11.2009 - 13.12.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е средно, като общата заболяемост за страната е 90,18 на 10 000 души (82,98 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 50-та седмица са регистрирани 3 431 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 157). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (363.50), следвана от възрастовата група 5-19 г. (196.66). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Смолян (228.70), Стара Загора (209,01),  Ямбол (210.70), Видин (167.59), Монтана (168.56), Пазарджик (166.73) и Кърджали (144.86).

През седмица № 49 (30.11.2009 - 06.12.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, като общата заболяемост за страната е 82,98 на 10 000 души (88,03 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 3 157 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 349). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (270.46), следвана от възрастовата група 5-19 г. (187.12). С епидемични стойности е заболяемостта в Смолян (332.08). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали (204.13), Плевен (139.47),  Стара Загора (132,75) и Ямбол (153.24).

През седмица № 48 (23.11.2009 - 29.11.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната намалява и е 88,03 на 10 000 души (119,88 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 48-ма седмица са регистрирани 3 349 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 561). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (291.02), следвана от възрастовата група 5-19 г. (180.33). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали (173.40), Пазарджик (173.35),  Смолян (172.31) и Ямбол (168.56).

През седмица № 47 (16.11.2009 - 2211.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната намалява и е 119,88 на 10 000 души (194,53 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 47-ма седмица са регистрирани 4 561 случая на ОРЗ (за предходната седмица 7 401). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (380.27), следвана от възрастовата група 5-19 г. (215.01). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (171.85), Габрово (182.55), Кърджали (208.52), Пазарджик (275.24), Плевен (192.28), Силистра (173.53) и Ямбол (223.47).

През седмица № 46 (09.11.2009 - 15.11.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е високо като общата заболяемост за страната намалява и е 194.53 на 10 000 души (260,72 за предходната седмицана 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 46-та седмица са регистрирани 7 401 случая на ОРЗ (за предходната седмица 9 919). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (597.18), следвана от възрастовата група 5-19 г. (346.54).  С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Благоевград (395.25), Бургас (202.65), Габрово (437.80), Плевен (327.19) и Силистра (328.93). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Пазарджик (408.89), Монтана (256.13), Русе (243.05), Хасково (267.63) и Ямбол (352.45).

През седмица № 45 (02.10.2009 - 08.11.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства като общата заболяемост за страната е 260.72 на 10 000 души (149,99 за предходната седмица) и преминава епидемичния праг (198,10 на 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 443 лица от всички възрастови групи през 45-та седмица са регистрирани 9 919 случая на ОРЗ (за предходната седмица 5 698). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (802.77), следвана от възрастовата група 5-19 г. (657.00).  С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Благоевград (408.13), Бургас (303.43), Габрово (607.43), Ловеч (522.07), Плевен (490.35), Силистра (490.51), Стара Загора (403.90), Хасково (384,32) и Ямбол (362.66). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали (311.68) и Пазарджик (281.86).

През седмица № 44 (26.10.2009 - 01.11.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e високо, като общата заболяемост за страната е 149.99 на 10 000 души (97,29 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 890 лица от всички възрастови групи през 44-та седмица са регистрирани 5 698  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 695). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (620.71), следвана от възрастовата група 5-19 г. (377.37).  С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Бургас (205.31), Варна (214.16), Габрово (355.41), Търговище (317.25), Шумен (238.67), и Ямбол (362.66). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Ловеч (274.91), Силистра (231.17) и Стара Загора (217.48).

През седмица № 43 (19.10.2009 - 25.10.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 97.29 на 10 000 души (82.31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 43-та седмица са регистрирани 3 695 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 126). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (529.79), следвана от възрастовата група 5-19 г. (211.12). Най-висока е заболяемостта в областните градове:  Шумен (159,11) и Ямбол (174,95).

През седмица № 42 (12.10.2009 - 18.10.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e средно, като общата заболяемост за страната нараства и е 82.31 на 10 000 души (74.09 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 42-ра седмица са регистрирани 3 126 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 814). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (451.04), следвана от възрастовата група 5-19 г. (187.21). Най-висока е заболяемостта в областните градове:  Габрово (129.24), Силистра (127.27), Монтана (181.70) и Ямбол (134,08).

През седмица № 41 (05.10.2009 - 11.10.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e средно, като общата заболяемост за страната слабо нараства и е 74.09 на 10 000 души (58.87 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 41-ва седмица са регистрирани 2 814 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 236). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (419.65), следвана от възрастовата група 5-19 г. (160.57). Най-висока е заболяемостта в областните градове:  Монтана (131.35), Смолян (134.71), Стара Загора (122,86) и Шумен (131,44).

През седмица № 40 (28.09.2009 - 04.10.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 58.87 на 10 000 души (38.86 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 40-та седмица са регистрирани 2 236 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 476). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (342.55), следвана от възрастовата група 5-19 г. (132.29).

През седмица № 39 (21.09.2009 - 27.09.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 38.86 на 10 000 души (37.28 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 39-та седмица са регистрирани 1 476 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 416). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (241.22), следвана от възрастовата група 5-19 г. (85.76).

През седмица № 38 (14.09.2009 - 20.09.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 37.28 на 10 000 души (46.31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 38-ма седмица са регистрирани 1 416 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 759). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (209.82), следвана от възрастовата група 5-19 г. (70.07). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областите: Ловеч (88.27) и Смолян (87.72).

През седмица № 37 (07.09.2009 - 13.09.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 46.31 на 10 000 души (32.68 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 37-ма седмица са регистрирани 1 759 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 241). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (272.61), следвана от възрастовата група 5-19 г. (91.60).

През седмица № 36 (31.08.2009 - 06.09.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 32.68 на 10 000 души (29.07 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 36-та седмица са регистрирани 1 241 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 104). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (206.52), следвана от възрастовата група 5-19 г. (60.58). По-висока от средната за страната е заболяемостта в област Търговище (106.64).

През седмица № 35 (24.08.2009 - 30.08.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 29.07 на 10 000 души (26.99 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 35-та седмица са регистрирани 1 104 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 025). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (173.48), следвана от възрастовата група 5-19 г. (51.82). 

През седмица № 34 (17.08.2009 - 23.08.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 26.99 на 10 000 души (36.47 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 34-та седмица са регистрирани 1 025 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 385). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (147.59), следвана от възрастовата група 5-19 г. (48.72). По-висока от средната за страната е заболяемостта в София-област (101.27).

През седмица № 33 (10.08.2009 - 16.08.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 36.47 на 10 000 души (29.12 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 33-та седмица са регистрирани 1 385 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 106). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (219.19), следвана от възрастовата група 5-19 г. (67.70).  

През седмица № 32 (03.08.2009 - 09.08.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 29.12 на 10 000 души (29.09 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 32-ра седмица са регистрирани 1 106 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 105). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (185.59), следвана от възрастовата група 5-19 г. (54.19).  

През седмица № 31 (27.07.2009 - 02.08.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 29.09 на 10 000 души (28.70 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 31-ва седмица са регистрирани 1 105 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 090). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (187.25), следвана от възрастовата група 5-19 г. (51.64).  

През седмица № 30 (20.07.2009 - 26.07.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 28.70 на 10 000 души (33.31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 30-та седмица са регистрирани 1 090 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 265). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (191.10), следвана от възрастовата група 5-19 г. (55.84).  

През седмица № 29 (13.07.2009 - 19.07.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 33.31 на 10 000 души (37.02 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 29-та седмица са регистрирани 1 265 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 406). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (215.33), следвана от възрастовата група 5-19 г. (63.13).  

През седмица № 28 (06.07.2009 - 12.07.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 37.02 на 10 000 души (38.07 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 28-ма седмица са регистрирани 1 406 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 446). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (233.51), следвана от възрастовата група 5-19 г. (68.24).  

През седмица № 27 (29.06.2009 - 05.07.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 38.07 на 10 000 души (40.31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 27-ма седмица са регистрирани 1 446 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 531). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (234.06), следвана от възрастовата група 5-19 г. (69.52).  

През седмица № 26 (22.06.2009 - 28.06.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 40.31 на 10 000 души (45.60 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 26-та седмица са регистрирани 1 531 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 732). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (242.87), следвана от възрастовата група 5-19 г. (76.27).  

През седмица № 25 (15.06.2009 - 21.06.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 45.60 на 10 000 души (45.87 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 25-та седмица са регистрирани 1 732 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 742). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (279.22), следвана от възрастовата група 5-19 г. (93.06).  

През седмица № 24 (08.06.2009 - 14.06.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 45.87 на 10 000 души (48.37 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 24-та седмица са регистрирани 1 742 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 837). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (278.67), следвана от възрастовата група 5-19 г. (98.35).  

През седмица № 23 (01.06.2009 - 07.06.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 48.37 на 10 000 души (53.53 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 23-та седмица са регистрирани 1 837 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 033). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (280.32), следвана от възрастовата група 5-19 г. (102.91).  

През седмица № 22 (25.05.2009 - 3105.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 53.53 на 10 000 души (52.84 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 22-ра седмица са регистрирани 2 033 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  007). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (325.48), следвана от възрастовата група 5-19 г. (97.26).  По-висока от средната за страната е заболяемостта в област Кърджали (120.72).

През седмица № 21 (18.05.2009 - 24.05.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 52.84 на 10 000 души (66.22  за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 21-ва седмица са регистрирани 2 007 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  515). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (297.39), следвана от възрастовата група 5-19 г. (106.56).  По-висока от средната за страната е заболяемостта в София-област (114.26).

През седмица № 20 (11.05.2009 - 17.05.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 66.22 на 10 000 души (45.95 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 20-та седмица са регистрирани 2 515 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1  745). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (351.91), следвана от възрастовата група 5-19 г. (135.57).  По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали (131,69) и София-област (115.55).

През седмица № 19 (04.05.2009 - 10.05.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 45.95 на 10 000 души (51.98 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 19а седмица са регистрирани 1 745 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1  974). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (265.45), следвана от възрастовата група 5-19 г. (97.62).  По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали (158,03) и Хасково (147.13).

През седмица № 18 (27.04.2009 - 03.05.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 51.98 на 10 000 души (53.87 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 18а седмица са регистрирани 1 974 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  046). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (333.19), следвана от възрастовата група 5-19 г. (123.17).  По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Бургас (130,65) и Стара Загора (141.22).

През седмица № 17 (20.04.2009 - 26.04.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 53.87 на 10 000 души (55.00 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 17а седмица са регистрирани 2 046 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  089). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (290.78), следвана от възрастовата група 5-19 г. (113.68).

През седмица № 16 (13.04.2009 - 19.04.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, като общата заболяемост за страната е 55.00 на 10 000 души (57.32 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 16а седмица са регистрирани 2 089 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  177). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (299.04), следвана от възрастовата група 5-19 г. (107.66).

През седмица № 15 (06.04.2009 - 12.04.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, като общата заболяемост за страната е 57.32 на 10 000 души (78.62 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 15а седмица са регистрирани 2 177 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2  986). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (319.97), следвана от възрастовата група 5-19 г. (105.28).

През седмица № 14 (30.03.2009 - 05.04.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, като общата заболяемост за страната е 78.62 на 10 000 души (104.19 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 14а седмица са регистрирани 2 986 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 957). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (418.55), следвана от възрастовата група 5-19 г. (167.51). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Кърджали (129,50) и Силистра (127.27).

През седмица № 13 (23.03.2009 - 29.03.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 104.19 на 10 000 души (109.59 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 13а седмица са регистрирани 3 957 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 162). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (506.11), следвана от възрастовата група 5-19 г. (226.99). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Силистра (194.81)  и  София-област (157.10).

През седмица № 12 (16.03.2009 - 22.03.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 109.59 на 10 000 души (122.25 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 12а седмица са регистрирани 4162 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 643). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (578.26), следвана от възрастовата група 5-19 г. (243.60). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Монтана (166.37), Силистра (197.40), София-област (185.67) и Ямбол (168.56).

През седмица № 11 (09.03.2009 - 15.03.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 122.25 на 10 000 души (89.63 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 11а седмица са регистрирани 4 643  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 404). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (615.16), следвана от възрастовата група 5-19 г. (259.11). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Русе (181.81), Силистра (210.39), София-област (183.07), Стара Загора (170.88), Хасково (192.80) и Ямбол (183.88).

През седмица № 10 (02.03.2009 - 08.03.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е средно, като общата заболяемост за страната е 89.63  на 10 000 души (117.41 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 10а седмица са регистрирани 3 404  случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 459). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (467.01), следвана от възрастовата група  5-19 г. (188.85). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Силистра (184.42) и Стара Загора (188.53).

През седмица № 9 (23.02.2009 - 01.03.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 117.41  на 10 000 души (108.85 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 9а седмица са регистрирани 459  случая на ОРЗ (за предходната седмица 134). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (603.59), следвана от възрастовата група 5-19 г. (241.77). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Силистра (176.62), София-област (189.56), Стара Загора (217.48) и Ямбол (194.10).

През седмица № 8 (16.02.2009 - 22.02.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 108.85 на 10 000 души (112.30 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 8а седмица са регистрирани 134 случая на ОРЗ (за предходната седмица 265). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (554.58), следвана от възрастовата група 5-19 г. (226.08). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Русе (163.31), Стара Загора (167.35) и Ямбол (209.42).

През седмица № 7 (09.02.2009 - 15.02.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 112.30 на 10 000 души (107.69 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 7а седмица са регистрирани 265 случая на ОРЗ (за предходната седмица 090). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (539.71), следвана от възрастовата група 5-19 г. (229.55). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове: Стара Загора (178.65) и Ямбол (176.22).

През седмица № 6 (02.01.2009 - 08.02.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 107.69  на 10 000 души (107.61 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 6а седмица са регистрирани 4 090 случая на ОРЗ (за предходната седмица 087). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (562.84), следвана от възрастовата група 5-19 г. По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове: Стара Загора (194.89) и Ямбол (214.53).

През седмица 5 (26.01.2009 - 01.02.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 107.61  на 10 000 души (109.61 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 5а седмица са регистрирани 4 087 случая на ОРЗ (за предходната седмица 163). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (562.84), следвана от възрастовата група 5-19 г. Тенденция на нарастване на заболяемостта е регистрирана в областните градове: Бургас (128.52), Монтана (264,89), Сливен (153.19) и  Стара Загора (189.94).

През седмица 4 (19.01.2009 - 25.01.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 109.61  на 10 000 души (103.90 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 4а седмица са регистрирани 4 163 случая на ОРЗ (за предходната седмица 946). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (533.65), следвана от възрастовата група 5-19 г. (220.79). Тенденция на нарастване на заболяемостта е регистрирана в областните градове: Враца (144.65), Кърджали (129,50), Перник (130,39), Смолян (140.98), София-град (128.12), София-област (170.09), Стара Загора (176.53) и Ямбол (172.39).

През седмица 3 (12.01.2009 - 18.01.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 103.90  на 10 000 души (107.82 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 3а седмица са регистрирани 3 946 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 095). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (485.74), следвана от възрастовата група 5-19 г. (210.75). Тенденция на нарастване на заболяемостта е регистрирана в областните градове: Благоевград (163.25), Враца (139.88), Сливен (136.63), Смолян (119.05), София-град (124.90), София-област (163.59) и Стара Загора (134.16).

През седмица 2 (05.01.2009 - 11.01.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и е високо, като общата заболяемост за страната е 107.82  на 10 000 души (45.39 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 2-ра седмица са регистрирани 4 095 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 724). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (475.82), следвана от възрастовата група 5-19 г. (221.15). Тенденция на нарастване на заболяемостта е регистрирана в областните градове: Видин (128.15), Враца (136.70), Габрово (143.78), Кюстендил (116.87), Силистра (127.27), Сливен (196.67), Смолян (128.45), София-град (119.67), София-област (168.79), Стара Загора (145.46) и Хасково (135.72).

През седмица № 01 (29.12.2008 - 04.01.2009) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост за страната е 45.39 на 10 000 души (47.63 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796 лица от всички възрастови групи през 01-ва седмица са регистрирани 1 724  случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 809). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (278.67), следвана от възрастовата група 5-19 г. (91.60). Висока е заболяемостта в град Стара Загора (191.36).