Изявление на Съвета по здравеопазване на Холандия относно ваксинирането срещу сезонен грип

28.09.2011

Съветът по здравеопазване на Холандия (Gezondheidsraad) публикува изявление относно ваксинирането срещу сезонен грип, адресирано до холандския министър на здравеопазването. Писмото включва предишни консултантски доклади на Съвета по здравеопазване, обзор на систематичните прегледи на Cochrane Collaboration, както и обсъждания и препоръки за ваксинация срещу сезонен грип.

Подробен преглед: pdf.gifadvisory_letter_BG.pdf (144.61 Kb)