Актуална информация от Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ

13.03.2019

От началото на 2019 г. до 10 седм./2019 (вкл.) са изследвани 1261 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 531 (42.1%) грипни вируса - 353 вируса A(H1N1)pdm09 и 178 вируса A(H3N2).


06.03.2019


От началото на 2019 г. до 9 седм./2019 (вкл.) са изследвани 1223 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 523 (42.8%) грипни вируса - 349 вируса A(H1N1)pdm09 и 174 вируса A(H3N2).


22.02.2019


От началото на 2019 г. до 7 седм./2019 (вкл.) са изследвани 1120 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 492 (43.9%) грипни вируса - 329 вируса A(H1N1)pdm09 и 163 вируса A(H3N2).


07.02.2019


От началото на 2019 г. до 5 седм./2019 (вкл.) са изследвани 912 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 453 (49.7%) грипни вируса - 308 вируса A(H1N1)pdm09 и 144 вируса A(H3N2).


21.01.2019


От началото на 2019 г. до 03 седм./2019 г. (вкл.) са изследвани 331 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 158 грипни вируса -11  вируса A(H1N1)pdm09 и 47 вирус A(H3N2).

 

17.01.2019

От началото на 2019 г. до 16.01.2019 г. са изследвани 203 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 98 (48.3%) грипни вируса - 76 вируса A(H1N1)pdm09 и 22 вируса A(H3N2).


През седмица 02/2019 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси чрез молекулярния метод Real Time RT-PCR 116 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 44  грипни вируса A(H1N1)pdm09 и 7 грипни вируса A(H3N2).


14.01.2019


От началото на 2019 г. до 01 седм./2019 г. (вкл.) са изследвани 25 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са общо 10 грипни вируса - 9 вируса A(H1N1)pdm09 и 1 вирус A(H3N2).


19.12.2018


През седм. 50/2018 г.  (10-14.12.2018 г.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани с метода  Real Time RT-PCR 71 клинични проби (носогърлени секрети) на пациенти с грип и ОРЗ. Доказани бяха 5 грипни вируса A(H1N1)pdm09 и 2 грипни вируса A(H3N2).   


От началото на 2018 г. до 02.03.2018 г. (вкл.) са изследвани 1016 клинични проби. Доказани са общо 434 (42,7%) грипни вируса. От тях 78 (18%) са тип А и 356 (82%) - тип В. От тип А вирусите 67 са A(H1N1)pdm09 и 11 - A(H3N2). От тип В вирусите 340 (95,5%) са В (Yamagata) и 16 (4,5%) са B/Victoria.21.02.2018


През 7 седм./2018 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 72 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 5 грипни вируса A(H1N1)pdm09, два A(H3N2), един B/Victoria  и 18 B/Yamagata.

 

08.02.2018


През 5 седм./2018 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 101 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 13 грипни вируса вируса A(H1N1)pdm09, 40 вируса B/Yamagata и един B/Victoria. Продължава доминирането на вируси B/Yamagata.


30.01.2018


През 4 седм./2018 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани за грипни вируси чрез молекулярния метод Real Time RT-PCR 254 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 14 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 3 вируса A(H3N2) и 106 вируса B/Yamagata. Продължава доминирането на грипни вируси B/Yamagata.


25.01.2018


През 3 седм./2018 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани за грипни вируси чрез молекулярния метод Real Time RT-PCR 235 клинични проби (носогърлени секрети). Доказани са 9 грипни вируса A(H1N1)pdm09, 2 A(H3N2), 77 B/Yamagata и 9 B/Victoria. Продължава доминирането на грипни вируси B/Yamagata.16.01.2018


От началото на 2018 г. до 12.01.2018 г. (вкл.) са изследвани 201 клинични проби. Доказани са общо 54 (27%) грипни вируса - 10 тип А и 44 тип В. От тип А вирусите 7 са A(H1N1)pdm09 и 3 - A(H3N2). От тип В вирусите 40 са В (Yamagata). Предстои да се определи линията (Yamagata или Victoria) на 4 грипни вируса тип В.10.01.2018


От началото на сезон 2017/2018 г. (40 седм./2017 г.) до края на 2017 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR общо 232 клинични проби (назофарингеални секрети). Доказани са общо 12 (5,2%) грипни вируса - 3 грипни вируса A(H1N1)pdm09 и 9 вируса В (Yamagata).


От началото на 2018 г. до 05.01.2018 г. (вкл.) са изследвани 41 клинични проби. Доказани са общо 5 (12%) грипни вируса - един A(H1N1)pdm09, един A(H3N2) и три В (Yamagata).


08.12.2017

От началото на сезон 2017/2018 г. (40 седм./2017 г.) до 07.12.2017 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR общо 183 клинични проби (назофарингеални секрети). Доказани са 1 (0,5%) грипен вирус A(H1N1)pdm09 и 3 (1.6%) грипни вируса от тип В (Yamagata).

 07.12.2017

От началото на сезон 2017/2018 г. (40 седм./2017 г.) до 07.12.2017 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR общо 183 клинични проби (назофарингеални секрети). Доказани са 3 (1.6%) грипни вируса от тип В (Yamagata).

 

27.03.2017

 

От началото на 2017 г. до 24.03.2017 г. (вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR  593 клинични проби. Доказани са общо 217 (36,6%) грипни вируса, от които 213 (98%) са от тип А и 4 (2%) - от тип В. Сред тип А вирусите 202 (95%) са от субтип A(H3N2), а 11 (5%) - пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.


20.03.2017


От началото на 2017 г. до 19.03.2017 г. (вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR  573 клинични проби. Доказани са общо 216 (37,7%) грипни вируса, от които 212 (98%) са от тип А и 4 (2%) - от тип В. Сред тип А вирусите 201 (95%) са от субтип A(H3N2), а 11 (5%) - пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.

 27.02.2017

От началото на 2017 г. до 24.02.2017 г. (вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR  524 клинични проби. Доказани са общо 211 (40%) грипни вируса, от които 208 (98,6%) са от тип А и 3 (1,4%) - от тип В (Victoria). Сред тип А вирусите 198 (95%) са от субтип A(H3N2), а 10 (5%) - пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.

 

22.02.2017

От началото на 2017 г. до 10.02.2017 г. (вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR 478 клинични проби. Доказани са общо 205 (43%) грипни вируса. От тях 195 (95%) са от субтип A(H3N2) и 10 (5%) - пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.

23.01.2017

От началото на 2017 г. до 20.01.2017 г. (вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR 340 клинични проби. Доказани са 165 (48,5%) грипни вируса: 158 от субтип A(H3N2) и 7 пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.  

16.01.2017

От началото на сезон 2016/2017 г. (40 седм./2016 г.) до края на 2016 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR общо 265 клинични проби (назофарингеални секрети). Доказани са 62 (23%) грипни вируса от субтип A(H3N2) и 1 (0,4%) пандемичен грипен вирус A(H1N1)pdm09.     От началото на 2017 г. до 13.01.2017 г.(вкл.) са изследвани чрез Real Time RT-PCR 263 клинични проби. Доказани са 133 (51%) грипни вируса: 130 от субтип A(H3N2) и 3 пандемични грипни вируса A(H1N1)pdm09.   

06.01.2017 

 

От началото на сезон 2016/2017 г. (40 седм./2016 г.) до 30.12.2016 г. (вкл.) в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани чрез Real Time RT-PCR общо 252 клинични проби (назофарингеални секрети). Доказани са 56 (22%) грипни вируса от субтип A(H3N2) и един пандемичен грипен вирус A(H1N1)pdm09 (0,4%).

 

31.10.2016

На 27.10.2016 г. в НРЛ "Грип и ОРЗ" бяха доказани с метода Real Time RT-PCR първите за сезон 2016/2017 г. два грипни вируса - A(H3N2) - при жена на 57 г. от София с диагноза Обс. Грип и при жена на 31 г. от Стара Загора с диагноза ОВИ.

28.03.2016

От началото на 2016 г. до 25.03.2016 г. (вкл.) са изследвани 931 клинични проби. Доказани са общо 284 (31%) грипни вируса - 203 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 22 вируса А(Н3N2) и 59 вируса тип В (В/Victoria).

 

 

04.03.2016 г.

От началото на 2016 г. до 04.03.2016 г. (вкл.) са изследвани 810 клинични проби. Доказани са общо 250 (31%) грипни вируса - 187 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 20 вируса А(Н3N2) и 43 вируса тип В (В/Victoria).


27.02.2016 г.

От началото на 2016 г. до 27.02.2016 г. (вкл.) са изследвани 764 клинични проби. Доказани са общо 233 (30%) грипни вируса - 176 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 20 вируса А(Н3N2) и 37 вируса тип В (В/Victoria).

21.02.2016

От началото на 2016 г. до 21.02.2016 г. (вкл.) са изследвани 674 клинични проби. Доказани са общо 210 (31%) грипни вируса - 161 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 18 вируса А(Н3N2) и 31 вируса тип В (В/Victoria).

05.02.2016 г.

От началото на 2016 г. до 05.02.2016 г. (вкл.) са изследвани 307 клинични проби. Доказани са общо 71 (23%) грипни вируса - 56 пандемични вируса A(H1N1)pdm09, 3 вируса А(Н3N2) и 12 вируса тип В (В/Victoria).

29.01.2016 г.

От началото на 2016 г. до 29.01.2016 г. (вкл.) са изследвани 164 клинични проби. Доказани са общо 33 (20%) грипни вируса - 28 пандемични вируса A(H1N1)pdm09 и 5 тип В (Victoria).

22.01.2016 г.

От началото на 2016 г. до 22.01.2016 г. (вкл.) са изследвани 95 клинични проби. Доказани са общо 21 грипни вируса - 16 пандемични вируса A(H1N1)pdm09 и 5 тип В (Victoria).

15.01.2016 г.

От началото на 2016 г. до 15.01.2016 г. (вкл.) са изследвани 34 клинични проби. Доказани са общо 6 грипни вируса - 5 пандемични вируса  A(H1N1)pdm09 и един тип В (Victoria).

12.01.2016

От началото на 2016 г. до 11.01.2016 г. (вкл.) са изследвани 11 клинични проби. Доказани са общо 3 грипни вируса - два вируса  A(H1N1)pdm09 и един тип В (Victoria).

18.12.2015 

На 17.12.2015 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ чрез Real Time RT-PCR беше доказан първият за сезон 2015/2016 г. грипен вирус - A(H1N1)pdm09. Вирусът бе доказан в клиничен материал (носогърлен смив) на дете на 2 г. и 4 м. Материалът е взет и изпратен в лабораторията от Инфекциозна болница (СБАЛИПБ) "Проф.Иван Киров", София.


21.03.2015

От началото на 2015 г. до 21.03.2015 г. (вкл.) са изследвани 578 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 195 (33,7%) проби: тип А - 160 (82%), тип В - 35 (18%). От тип А, 133 (83%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 27 (17%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09. Всички доказани грипни вируси тип В са от група В/Yamagata.

27.02.2015 г.

От началото на 2015 г. до 27.02.2015 г. (вкл.) са изследвани 473 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 153 (32%) проби: тип А - 134 (88%), тип В - 19 (12%). От тип А, 112 (84%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 20 (15%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09. Две проби от тип А предстои да бъдат субтипирани. Всички доказани грипни вируси тип В са от група В/Yamagata.

18.02.2015 г.

От началото на 2015 г. до 18.02.2015 г. (вкл.) са изследвани 365 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 119 (33%) проби: тип А - 104, тип В - 15. От тип А, 92 (88%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 12 (12%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09.

11.02.2015 г.

От началото на 2015 г. до 11.02.2015 г. (вкл.) са изследвани 327 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 111 (34%) проби: тип А - 101, тип В - 10. От тип А, 89 (88%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 12 (12%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09.

05.02.2015 г.

От началото на 2015 г. до 04.02.2015 г. (вкл.) са изследвани 258 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 83 (32%) проби: тип А - 76, тип В - 7. От тип А, 63 (83%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 10 (13%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09. Три положителни за тип А вируси предстои да бъдат субтипирани.

29.01.2015 г.

От началото на 2015 г. до 28.01.2015 г. (вкл.) са изследвани 157 клинични проби. Грипни вируси са доказани общо в 47 (30%) проби: 45 от тип А и 2 от тип В. От тип А, 38 (84%) проби са положителни за вирус А(H3N2), а 7 (16%) проби - за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09.

23.01.2015 г.

От началото на 2015 г. до 22.01.2015 г. (вкл.) са изследвани 100 клинични проби. Грипни вируси са доказани в 24 (24%) проби (23 проби от тип А и една проба от тип В). От тип А, 2 (9%) проби са положителни за пандемичния грипен вирус А(H1N1)pdm09, а 21 (91%) проби - за вирус А(H3N2). Два грипни вируса от тип А предстои да бъдат субтипирани.

От началото на грипен сезон 2014/2015 г. (40 седмица/2014 г.) до края на 2014 г. в Националната референтна лаборатория "Грип и ОРЗ" към НЦЗПБ са изследвани за грипни вируси тип А и В чрез молекулярния метод Real Time RT-PCR общо 195 клинични проби (носогърлени смивове) на пациенти с грипоподобна симптоматика. От тях 7 (3,6%) проби са положителни за грипни вируси тип В.