Седмица № 44

21.11.2019
През седмица № 44 (28.10.2019-03.11.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско за  страната, като общата заболяемост е 49.21 на 10 000 души (51.52 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 021  лица от всички възрастови групи през 44-та седмица са регистрирани 1875 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1965).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (202.78), следвана от възрастовата група 5-14 г. (137.83).


През седмица № 44  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 17 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.