Седмица № 16

26.04.2018
През седмица 16 (16.04.2018-22.04.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 52.06 на 10 000 души (45,03 за предходнатаседмица). Сред наблюдаваните общо 381 493  лица от всички възрастови групи през 16-та седмица са регистрирани 1 986 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 718).   Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (250.84), следвана от възрастовата група 5-14 г. (146.95).

През седмица № 16 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 16 клинични проби (носогърлени секрети). Няма доказани грипни вируси.
Виж всички...