Вирусологични данни

Седмица № 41 (от 07.10.2019 до 13.10.2019)

Тип изследване Общо изследвани проби Положителни проби
ГрипДруги респираторни вируси
Грип A*A/H1N1A/H3N2A/H1N1
(2009)
Грип B*AdVRSVPIVДруги
Детекция / изолация 3 000000003
Серология 1 000000000
Общо 4 000000003

Седмици № 40 - 41 (от 01.10.2018 до 13.10.2019)

Тип изследване Общо изследвани проби Положителни проби
ГрипДруги респираторни вируси
Грип A*A/H1N1A/H3N2A/H1N1
(2009)
Грип B*AdVRSVPIVДруги
Детекция / изолация 1767 00198381021123980
Серология 246 2100001040
Общо 2013 2101983810221231380
Представените данни са за всички проби, получени в национална референтна лаборатория „Грип и Остри респираторни заболявания“, НЦЗПБ Лаборагорията. Провежда лабораторна диагностика на проби, изпратени от ОПЛ и от болници.

*Пробите с резултат „Грип А“ и „Грип В“ са проби, за които е изяснен типа (А или В) без информация за субтип (напр. H1N1).