Контакти

Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ш | Я | НЦЗПБ

Национален координатор

Доц. Анна Курчатова, дм

Национален център по заразни и паразитни болести
Отдел "Епидемиология и надзор на заразните болести"
Секция "Епидемиологичен надзор и ранно оповестяване"
бул. Янко Сакъзов 26, 1504 София
Тел./ факс: 02/946 15 52
е-поща: enrodep@ncipd.org
Интернет страница: http://www.ncipd.org/

РЗИ Благоевград

ул. "Братя Миладинови" No 2
тел. 073/ 888 701; факс: 073/ 888 703
е-поща: rzibl@rzibl.org
Интернет страница: http://www.rzibl.org/

РЗИ Бургас

гр.Бургас 8000, ул. Александровска No 120
тел.: 056/ 807 302; факс: 056/ 816 261
е-поща: rzi@rzi-burgas.com
Интернет страница: http://www.riokoz-bs.com/

РЗИ Варна
ул. "Брегалница", No 3
тел./ факс: 052/ 634 019; 052/ 634 021
е-поща:office@rzi-varna.com
Интернет страница:http://www.riokoz-varna.com/

 РЗИ Велико Търново

ул. "Никола Габровски" No 23
тел.: 062/ 62 22 61; факс: 062/ 614 370
е-поща: riokoz_vt_kabkis@yahoo.com
Интернет страница: http://www.riokoz-vt.com/
РЗИ Видин

ул."Цар Симеон Велики" No 76
тел.: 094/ 601 700; 094/ 601 695; факс: 094/ 601 697
е-поща: nzb@rzi-vidin.net
Интернет страница: http://www.rzi-vidin.net/

РЗИ Враца

ул."Черни дрин" No 2
тел.: 092/665 061;  факс: 092/ 665 697
е-поща: rzi_vr@mbox.contact.bg
Интернет страница: http://www.rzi-vratsa.com

РЗИ Габрово

ул. "Р. Каролев" No 2
тел.: 066/806 950; факс: 066/ 808 936
е-поща: gabrovo@rzi-gbr.org
Интернет страница:  http://www.rzi-gbr./org

РЗИ Добрич

ул. "Кирил и Методий" No 57
тел./ факс: 058/ 600 614; 058/ 600 692
е-поща:pek_dch@abv.bg; rzi-dobrich@bergon.net
Интернет страница:  http://www.rzi-dobrich.org/

РЗИ Кърджали

ул. "Генерал Вл. Стойчев" No 2
тел.: 0361/ 602 90; факс: 0361/602 95
е-поща: rzi@kardjali.gmail.com
Интернет страница: http://www.rzi-kardjali.com/

РЗИ Кюстендил
кв."Румена войвода", улица "Тинтява"
тел.: 078/552 451;  факс: 078/ 552 453;
е-поща: rzi_kn@abv.bg
Интернет страница: http://www.rzi-kn.net/

РЗИ Ловеч

ул. "Съйко Съев" No 25
тел.:603 801; факс: 068/ 601 511  
е-поща: rzi@rzi-lovech.com
Интернет страница: http://www.rzi-lovech.com/

РЗИ Монтана

пл. "Жеравица" No 3
тел.: 096 / 300 541;  факс: 096 / 391 711;
е-поща: rzi-montana@net-surf.net
Интернет страница: http://www.rzi-montana.org

РЗИ Пазарджик

ул. "Болнична" No 17
тел.: 034/ 44 30 61; факс: 034/44 30 65
е-поща: rzipz@mail.bg
Интернет страница: http://www.rzipz.net/

РЗИ Перник

ул. "Миньор" No 15
тел./ факс: 076/ 601 881
е-поща: riokoz_pk@b-trust.org
Интернет страница: http://www.rzi-pernik.com/

РЗИ Плевен

ул. "Княз Александър Батенберг І" No 7
тел.:064/84 60 98; 064/82 48 82; факс: 064/ 82 33 04;
е-поща: rzi@rzi-pleven.com;
Интернет страница:  http://www.rzi-pleven.com/

РЗИ Пловдив

ул."Перущица" Nо 1
тел.: 032/64 90 00; факс: 032/ 64 34 38;
е-поща: rzipd@plov.net
Интернет страница: http://www.riokozpd.com/

 РЗИ Разград

ул. "Св. Св. Кирил и Методи" No 8
тел.: 084/61 11 65; факс: 084/ 66 13 85
е-поща: rzi_razgrad@mbox.contac.bg
Интернет страница: http://www.rzi-razgrad.org/

РЗИ Русе

бул. "Придунавски" No 68
тел./ факс: 082/ 82 56 23; 082/ 825 627
е-поща: rzi@rzi-ruse.com
Интернет страница: http://www.rzi-ruse.com/

РЗИ Силистра

ул. "Петър Мутафчиев" No 82
тел. 086/ 816 119; факс: 086/ 816 148
е-поща: info@rzi-silistra.com;  director@rzi-silistra.com
Интернет страница: http://www.rzi-silistra.com/

РЗИ Сливен

ул. "Пейо Яворов" No 1
тел./ факс: 044/ 616 200
е-поща: rczsliven@abv.bg
Интернет страница: http://www.rzi-sliven.org/

РЗИ Смолян

бул. "България" No 26 
тел. 0301/ 632 92;  0301/629 13
е-поща: rzi_smolyan@mbox.contact.bg
Интернет страница: http://www.riokoz-smolyan.com/
 

 РЗИ София-град

 ул. "Враня" No 20
тел. 02/ 8130 404 факс: 02/ 8312131
е-поща: ditrctor@srzi.bg
Интернет страница: http://www.srzi.bg/
РЗИ София-област

ул. "Неофит Рилски" No 64
тел./ факс: 02/980 9610; 02/981 4173
е-поща:  nzb@rzi-sfo.com
Интернет страница: http://www.rzi-sfo.com/

РЗИ Стара Загора

ул. "Стефан Караджа" No 10
тел./ факс: 042/ 602 468; 042/ 604 151
е-поща: rzistr@rzistr.org
Интернет страница: http://www.rzi-starazagora.org/

РЗИ Търговище

ул. "Трети март" No 61
тел./ факс: 0601/ 641 42; 0601/ 641 00
е-поща: rzitg@mbox.contact.bg; rzi_tg@mbox.contact.bg
Интернет страница: http://www.rzi-targovishte.eu/

РЗИ Хасково

пл. "Общински" No 2
тел.: 038/ 624 390
е-поща: rzi@haskovo.net
Интернет страница: http://www.rzi-haskovo.org/

РЗИ Шумен

пл. "Освобождение" No 1
ел./ факс: 054/ 800 722; 054/ 800 727
е-поща: office@rzi-shumen.com
Интернет страниц: www.rzi-shumen.com

РЗИ Ямбол

ул. "Димитър Благоев" No 71
тел./ факс: 046/ 663 173; 046/ 663 177
е-поща: rzi-yambol@mbox.contact.bg
Интернет страница: www.riokoz-yambol.com

Б | В | Г | Д | К | Л | М | П | Р | С | Т | Х | Ш | Я | НЦЗПБ