Седмица № 1

10.01.2018

През седмица № 01 (01.01.2018- 07.01.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 118.88 на 10 000 души (46,68 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 659  лица от всички възрастови групи през 01-ва седмица са регистрирани 4 535 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 781). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (405.21),  следвана от възрастовата група 5-14 г. (311.73).

 През седмица № 01 в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 47 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.  Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 1 от изследваните пациенти, при 1 - грипен вирус тип A/H3N2, при 5 - грипен вирус тип В (Yamagata).