Седмица № 2

16.01.2018

През седмица № 02 (08.01.2018- 14.01.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е високо, като общата заболяемост е 177.68 на 10 000 души (118,88 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 659  лица от всички възрастови групи през 02-ра седмица са регистрирани 6 781 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 535). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (563.86),  следвана от възрастовата група 5-14 г. (484.46). Висока е заболяемостта в областните градове: Благоевград (214.82), Бургас (183.96), Варна (160.75), Видин (188.76), Пазарджик (327.96), Разград (143.88), Силистра (213.49) и Стара Загора (234.97). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Перник  (280.66), Пловдив (137.40) и София-град (203.15).  

 През седмица № 02 в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 155 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.  Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 6 от изследваните пациенти, при 2 -ма е доказан грипен вирус тип A/H3N2, при 41 - грипен вирус тип В (Yamagata).