Седмица No 43

02.11.2018
През седмица 43 (22.10.2018-28.10.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 60.74 на 10 000 души (62,65 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 493  лица от всички възрастови групи през 43-та седмица са регистрирани 2 317 случая на ОРЗ (за предходната седмица  2 390).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (316.77), следвана от възрастовата група 5-14 г. (146.95).