Седмица № 44

08.11.2018
През седмица 44 (29.10.2018-04.11.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 53.46 на 10 000 души (60,74 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 493  лица от всички възрастови групи през 44-та седмица са регистрирани 2 040 случая на ОРЗ (за предходната седмица  2 317).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (268.24), следвана от възрастовата група 5-14 г. (139.70).


През седмица № 44 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 10 клинични проби (носогърлени секрети). Няма доказани грипни вируси.