Седмица № 45

21.11.2018
През седмица 45 (05.11.2018-11.11.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 93.79 на 10 000 души (53,46 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 487  лица от всички възрастови групи през 45-та седмица са регистрирани 3 578 случая на ОРЗ (за предходната седмица  2 040).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (427.51), следвана от възрастовата група 5-14 г. (247.25).


През седмица № 45 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 14 клинични проби (носогърлени секрети). Няма доказани грипни вируси.