Седмица № 46

21.11.2018
През седмица 46 (12.11.2018-18.11.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 94.82 на 10 000 души (93,79 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 463  лица от всички възрастови групи през 46-та седмица са регистрирани 3 617 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3 578).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (419.60), следвана от възрастовата група 5-14 г. (255.00).


През седмица № 46 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 11 клинични проби (носогърлени секрети). Няма доказани грипни вируси.