Седмица № 47

27.11.2018
През седмица 47 (19.11.2018-25.11.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 106.72 на 10 000 души (94,82 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 463  лица от всички възрастови групи през 47-ма седмица са регистрирани 4 071 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3 617).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (452.86), следвана от възрастовата група 5-14 г. (289.33).


През седмица № 47 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 25 клинични проби (носогърлени секрети). Няма доказани грипни вируси.