Седмица № 48

07.12.2018
През седмица № 48 (26.11.2018-02.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства, като общата заболяемост е 118.72 на 10 000 души (106,72 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 463  лица от всички възрастови групи през 48-ма седмица са регистрирани 4 528 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4 071).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (504.29), следвана от възрастовата група 5-14 г. (328.07).


През седмица № 48 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 33 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 3 от изследваните пациенти, при 1 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.