Седмица № 49

27.12.2018
През седмица № 49 (26.11.2018-02.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e по-високо от средното за страната, като общата заболяемост е 118.72 на 10 000 души (116,68 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 4 450 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4 528).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (504.269), следвана от възрастовата група 5-14 г. (314.12).


През седмица № 49 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 100 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 4 от изследваните пациенти, при 10 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.