Седмица № 50

27.12.2018
През седмица № 50 (10.12.2018-16.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост е 130.63 на 10 000 души (116,68 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 50-та седмица са регистрирани 4 982 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4 450).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (545.04), следвана от възрастовата група 5-14 г. (327.95).


През седмица № 50 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 71 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 5 от изследваните пациенти, при 2 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.