Седмица № 51

03.01.2019
През седмица № 51 (17.12.2018-23.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост е 124.86 на 10 000 души (130,63за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 51-ва седмица са регистрирани 4 762 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4 982).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (501.58), следвана от възрастовата група 5-14 г. (309.15).


През седмица № 51 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 23 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 2 от изследваните пациенти, при 1 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.