Седмица № 52

03.01.2019
През седмица № 52 (24.12.2018-30.12.2018) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 51.00 на 10 000 души (124,86 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 945 случая на ОРЗ (за предходната седмица  4 762).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (222.63), следвана от възрастовата група 5-14 г. (107.57).


През седмица № 52 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 18 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 9 от изследваните пациенти, при 2 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.