Седмица № 29

26.07.2023
През седмица № 29 (17.07.2023 - 23.07.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 19.15 на 10 000 души  (20.82 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 29-та седмица на 2023 г. са регистрирани 715 случая на ОРЗ (за предходната седмица  777).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (104.24), следвана от възрастовата група 5-14 г. (39.54).