Седмица № 30

02.08.2023
През седмица № 30 (24.07.2023 - 30.07.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 16.90 на 10 000 души  (19.15 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 29-та седмица на 2023 г. са регистрирани 631 случая на ОРЗ (за предходната седмица  715).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (87.98), следвана от възрастовата група 5-14 г. (45.15).