Седмица № 31

09.08.2023
През седмица № 31 (31.07.2023 - 06.08.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 18.75 на 10 000 души  (16.90 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 370 088 лица от всички възрастови групи през 31-ва седмица на 2023 г. са регистрирани 694 случая на ОРЗ (за предходната седмица 631).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (103.84), следвана от възрастовата група 5-14 г. (44.25).