Седмица № 32

16.08.2023
През седмица № 32 (07.08.2023 - 13.08.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 19.72 на 10 000 души  (18.75 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 370 088 лица от всички възрастови групи през 32-ра седмица на 2023 г. са регистрирани 736 случая на ОРЗ (за предходната седмица 694).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (105.36), следвана от възрастовата група 5-14 г. (39.81).