Седмица № 33

23.08.2023
През седмица № 33 (14.08.2023 -20.08.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 20.44 на 10 000 души  (19.72 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 33-та седмица на 2023 г. са регистрирани 763 случая на ОРЗ (за предходната седмица  736 ).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 103.68, следвана от възрастовата група 5-14 г. (41.15).
Не са изолирани грипни вируси.