Седмица № 34

30.08.2023
През седмица № 34 (21.08.2023 -27.08.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 21.06 на 10 000 души  (20.44 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 34-та седмица на 2023 г. са регистрирани 786 случая на ОРЗ (за предходната седмица  763 ).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 105.36, следвана от възрастовата група 5-14 г. (43.55).
Не са изолирани грипни вируси.