Седмица № 35

05.09.2023
През седмица № 35 (28.08.2023 -03.09.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 21.57 на 10 000 души  (21.06 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 35-та седмица на 2023 г. са регистрирани 805 случая на ОРЗ (за предходната седмица  786).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 118.25, следвана от възрастовата група 5-14 г. (49.43).
Не са изолирани грипни вируси.