Седмица № 36

13.09.2023
През седмица № 36 (04.09.2023 - 10.09.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост е 21.99 на 10 000 души  (21.57 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 36-та седмица на 2023 г. са регистрирани 821 случая на ОРЗ (за предходната седмица  805).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 115.44, следвана от възрастовата група 5-14 г. (36.87).
Не са изолирани грипни вируси.