Седмица № 38

26.09.2023
През седмица № 38 (18.09.2023 - 24.09.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) започва да нараства, като общата заболяемост е 31.05 на 10 000 души  (25.29 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 38-та седмица на 2023 г. са регистрирани 1159 случая на ОРЗ (за предходната седмица 944).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 155.23, следвана от възрастовата група 5-14 г. (74.28).
Не са изолирани грипни вируси.