Седмица № 39

05.10.2023
През седмица № 39 (25.09.2023 - 01.10.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) започва да нараства, като общата заболяемост е 42.94 на 10 000 души  (31.05 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 39-та седмица на 2023 г. са регистрирани 1603 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1159).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 196.14, следвана от възрастовата група 5-14 г. (120.50).
Не са изолирани грипни вируси.