Седмица №42

25.10.2023
През седмица № 42 ( 16.10.2023- 22.10.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва спрямо предходната седмица, като общата заболяемост е 62.55 на 10 000 души  (63.22 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 373 272 лица от всички възрастови групи през 42-та седмица на 2023 г. са регистрирани 2335 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2360).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 232.01, следвана от възрастовата група 5-14 г. (166.72). Нарастване в заболяемостта е регистрирана във всички възрастови групи.
Не са изолирани грипни вируси.