Седмица № 44

08.11.2023
През седмица № 44 ( 30.10.2023- 05.11.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства спрямо предходната седмица, като общата заболяемост е 74.81 на 10 000 души  (58.14 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 364 400 лица от всички възрастови групи през 44-та седмица на 2023 г. са регистрирани 2726 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2166).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 333.57, следвана от възрастовата група 5-14 г. (214.52).
Не са изолирани грипни вируси.