Седмица № 46

22.11.2023
През седмица № 46 ( 13.11.2023-19.11.2023) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства слабо спрямо предходната седмица, като общата заболяемост е 87.41 на 10 000 души  (85.24 на 10 000 души за предходната седмица).
Сред наблюдаваните общо 364 034 лица от всички възрастови групи през 46-та седмица на 2023 г. са регистрирани 3182 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3103).
Заболяемостта във възрастовата група 0-4 г.  беше 389.81, следвана от възрастовата група 5-14 г. (286.37). Нарастване на заболяемостта се регистрира във всички възрастови групи.
Не са изолирани грипни вируси.