Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

През седмица № 52 (22.12.2008 - 28.12.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e  ниско, като общата заболяемост за страната е 47.63   на 10 000 души (106.08 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 809  случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 029). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (284.17), следвана от възрастовата група 5-19 г. (99.08). Висока е заболяемостта в областните  градове: Враца (95.37),  Кюстендил (93,50) и Стара Загора (198.42).