Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

Седмица | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 23 | 24 25 | 26  | 27 | 28 | 29 |  30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 3940414243 | 444546 474849 | 50 | 51 | 52 |

През седмица № 52 (22.12.2008 - 28.12.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско, като общата заболяемост за страната е 47.63   на 10 000 души (106.08 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 809  случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 029). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (284.17), следвана от възрастовата група 5-19 г. (99.08). Висока е заболяемостта в областните  градове: Враца (95.37),  Кюстендил (93,50) и Стара Загора (198.42).

През седмица № 51 (15.12.2008 - 21.12.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 106.08   на 10 000 души (98.37 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796  лица от всички възрастови групи през 51-ва седмица са регистрирани 4 029  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 736). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (528.69), следвана от възрастовата група 5-19 г. (234.29). Висока е заболяемостта в областните  градове: Видин (153.79), Кърджали (188.76), Сливен (145.95),  Стара Загора (144.05), Хасково (135.72) и Ямбол (191.55).

През седмица № 50 (08.12.2008 - 14.12.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 98.37   на 10 000 души (98.77 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 796  лица от всички възрастови групи през 50-та седмица са регистрирани 3 736  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 749). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (496.20), следвана от възрастовата група 5-19 г. (205.28). Висока е заболяемостта в областните  градове:  Кърджали (138.28), Сливен (159.40),  София област (214.23) и Ямбол (158.35).

През седмица № 49 (01.12.2008 - 07.12.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 98.77  на 10 000 души (98.86 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 379 582  лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 3 749  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 733). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (494.73), следвана от възрастовата група 5-19 г. (201.23). Висока е заболяемостта в областните  градове: Бургас (116.25), Кърджали (140.57), Сливен (167.68), Смолян (122.18), София град (120.95), София област (135.03) и Ямбол (157.07).

През седмица № 48 (24.11.2008 - 30.11.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e по-високо от средното, като общата заболяемост за страната 98.86  на 10 000 души (100.79 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 377 617  лица от всички възрастови групи през 48-ма седмица са регистрирани 3 733  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 803). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (514.24), следвана от възрастовата група 5-19 г. (195.02). Най-висока е заболяемостта в областните  градове: Кърджали (151.72), Ловеч (158.89), Сливен (196.67) и София област (159.70).

 През седмица № 47 (17.11.2008 - 23.11.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e по-високо от средното, като общата заболяемост за страната 100.79  на 10 000 души (95.72 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 377 322  лица от всички възрастови групи през 47-ма седмица са регистрирани 3 803  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 612). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (516.78), следвана от възрастовата група 5-19 г. (216.89). Най-висока е заболяемостта в областните  градове: Кърджали (147.32), Сливен (156.30), Смолян (203.63), София област (159.70), Шумен (141.82) и Ямбол (141.74).

През седмица № 46 (10.11.2008 - 16.11.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е  95.72  на 10 000 души (95.60 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 377 349  лица от всички възрастови групи през 46-та седмица са регистрирани 3 612  случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 608). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (486.86), следвана от възрастовата група 5-19 г. (204.58). Най-висока е заболяемостта в областните  градове:  Сливен (168.72), Смолян (153.51), София област (144.12) и Шумен (131.44).

През седмица № 45 (03.11.2008 - 09.11.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и e по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е  95.60  на 10 000 души (46.26 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 377 423  лица от всички възрастови групи през 45-та седмица са регистрирани 3 608  случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 749). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (486.75), следвана от възрастовата група 5-19 г. (188.79). Най-висока е заболяемостта в областните  градове: Кърджали (129.73), Русе (159.48), Сливен (130.42), София област (153.21), Хасково (143.33) и Шумен (128.87).

През седмица № 44 (27.10.2008 - 02.11.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 46.26 на 10 000 души (58.90 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 061  лица от всички възрастови групи през 44-та седмица са регистрирани 749  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 240). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (221.87), следвана от възрастовата група 5-19 г. (93.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Силистра (104.67), Стара Загора (117.22) и Търговище (107.11).

През седмица № 43 (20.10.2008 - 26.10.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 58.90 на 10 000 души (64.13 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 43-та седмица са регистрирани 240  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 439). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (245.52), следвана от възрастовата група 5-19 г. (107.58). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Габрово (107.11), Стара Загора (141.22) и Търговище (125.39).

През седмица № 42 (13.10.2008 - 19.10.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 64.13 на 10 000 души (57.53 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 42-ра седмица са регистрирани 439 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 188). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (319.06), следвана от възрастовата група 5-19 г. (102.82). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове: Габрово (91.13), Стара Загора (93.91), Търговище (109.72)  и Хасково (112.80).

През седмица № 41 (06.10.2008 - 12.10.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 57.53 на 10 000 души (48.25 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 41- ва седмица са регистрирани 188 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 835). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (248.91), следвана от възрастовата група 5-19 г. (94.72). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Габрово (107.11), Кюстендил (116.87), Стара Загора (129.22) и Хасково (102.77).

През седмица № 40 (29.09.2008 - 05.10.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 48.25 на 10 000 души (41.07 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 40-та седмица са регистрирани 835 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 562). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (191.77), следвана от възрастовата група 5-19 г. (82.22). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Габрово (97.52), Кюстендил (121.12), Разград (89.64), Стара Загора (96.74) и Търговище (112.33).

През седмица № 39 (22.09.2008 - 28.09.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 41.07 на 10 000 души (36.13 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 39-та седмица са регистрирани 1 562 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 374). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (187.25), следвана от възрастовата група 5-19 г. (67.79). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областният  град  Търговище (117.55).

През седмица № 38 (15.09.2008 - 21.09.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 36.13 на 10 000 души (28.40 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 38-ма седмица са регистрирани 1 374 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 080). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (160.10), следвана от възрастовата група 5-19 г. (57.57). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Враца (63.58), Габрово (76.74), Търговище (94.04)  и Хасково (73.94).

През седмица № 37 (08.09.2008 - 14.09.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 28.40 на 10 000 души (31.32 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 37-ма седмица са регистрирани 1 080 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 191). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (131.24), следвана от възрастовата група 5-19 г. (39.26). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Търговище (80.98)  и Хасково (78.96).

През седмица № 36 (01.09.2008 - 07.09.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 31.32 на 10 000 души (26.32 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 36-та седмица са регистрирани 1 191 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 001). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (149.91), следвана от възрастовата група 5-19 г. (46.13). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Търговище (96.66)  и Хасково (67.68).

През седмица № 35 (25.08.2008 - 31.08.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 26.32 на 10 000 души (29.84 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 35-та седмица са регистрирани 1 001  случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 135). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (145.95), следвана от възрастовата група 5-19 г. (40.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Търговище (91.43), Габрово (71.94)  и Кюстендил  (70.12).

През седмица № 34 (18.08.2008 - 24.08.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 29.84 на 10 000 души (25.98 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 34-ра седмица са регистрирани 1 135 случая на ОРЗ (за предходната седмица 988). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (134.64), следвана от възрастовата група 5-19 г. (41.38). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове:  Търговище (78.37)  и Хасково  (71.44).

През седмица № 33 (11.08.2008 - 17.08.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 25.98 на 10 000 души (25.58 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 33-ра седмица са регистрирани 988 случая на ОРЗ (за предходната седмица 973). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (117.67), следвана от възрастовата група 5-19 г. (40.67). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областния  град Търговище (99.27).

През седмица № 32 (04.08.2008 - 10.08.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 25.58 на 10 000 души (25.64 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 32-ра седмица са регистрирани 973 случая на ОРЗ (за предходната седмица 975). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (119.36), следвана от възрастовата група 5-19 г. (40.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните  градове  Търговище (70.53)  и  Хасково (68,93).

През седмица № 31 (28.07.2008 - 03.08.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 25.64 на 10 000 души (25.45 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 31-ва седмица са регистрирани 975 случая на ОРЗ (за предходната седмица 968). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (119.36), следвана от възрастовата група 5-19 г. (36.62). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областния град Търговище (80.98).

През седмица № 30 (21.07.2008 - 27.07.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 25.45 на 10 000 души (27.71 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 30-та седмица са регистрирани 968 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 054). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (127.85), следвана от възрастовата група 5-19 г. (36.80). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областния град Търговище (91.43).

През седмица № 29 (14.07.2008 - 20.07.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 27.71 на 10 000 души (28.48 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 29-та седмица са регистрирани 1 054 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 083). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (146.52), следвана от възрастовата група 5-19 г. (41.02). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (83.59) и Хасково (63.92).

През седмица № 28 (07.07.2008 - 13.07.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като онебщата заболяемост за страната е 28.48 на 10 000 души (26.04 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 321 лица от всички възрастови групи през 28-ма седмица са регистрирани 1 083 случая на ОРЗ (за предходната седмица 985). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (168.01), следвана от възрастовата група 5-19 г. (45.07). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:   Търговище (99.27) и Хасково (80.21).

През седмица № 27 (30.06.2008 - 06.07.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e много ниско, като общата заболяемост за страната е 26.04 на 10 000 души (29.11 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 27-та седмица са регистрирани 985 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 101). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (143.85), следвана от възрастовата група 5-19 г. (40.18). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областния град Търговище (83.59)

През седмица № 26 (23.06.2008 - 29.06.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e много ниско, като общата заболяемост за страната е 29.11 на 10 000 души (38.58 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 26-та седмица са регистрирани 1 101 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 459). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (140.40), следвана от възрастовата група 5-19 г. (45.02). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областния град Търговище (91.43).

През седмица № 25 (16.06.2008 - 22.06.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 38.57 на 10 000 души (38.07  за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 24-та седмица са регистрирани 1 459 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 440). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (193.91), следвана от възрастовата група 5-19 г. (64.75). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кюстендил (89.25), Търговище (96.66) и  Хасково (66.42).

През седмица № 24 (09.06.2008 - 15.06.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 38.07 на 10 000 души (37.15 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 24-та седмица са регистрирани 1 440 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 405). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (187.01), следвана от възрастовата група 5-19 г. (66.54). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (94.04) и  Хасково (86.48).

През седмица № 23 (02.06.2008 - 08.06.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 37.15 на 10 000 души (37.92 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212  лица от всички възрастови групи през 23-та седмица са регистрирани 1 405 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 434). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (191.61), следвана от възрастовата група 5-19 г. (64.39). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (112.33) и  Хасково (82.72).

През седмица № 22 (26.05.2008 - 01.06.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 37.92 на 10 000 души (38.92 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 22-ра седмица са регистрирани 1 434 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 472). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (187.01), следвана от възрастовата група 5-19 г. (66.90). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (83,59),  Хасково (87,73) и Шумен (110,15).

През седмица № 21 (19.05.2008 - 25.05.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 38.92 на 10 000 души (43.39 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 21-та седмица са регистрирани 1 472 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 641). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (179.53), следвана от възрастовата група 5-19 г. (68.87). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (114.94) и Хасково (106.53).

През седмица № 20 (12.05.2008 - 18.05.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) сe запазва много ниско, като общата заболяемост за страната е 43.39 на 10 000 души (39.45 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 20-та седмица са регистрирани 1 641 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 492). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (209.45), следвана от възрастовата група 5-19 г. (78.02). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Търговище (112.33) и Хасково (102.77).

През седмица № 19 (05.05.2008 - 11.05.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e много ниско, като общата заболяемост за страната е 39.45 на 10 000 души (20.81 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 19-та седмица са регистрирани 1 492 случая на ОРЗ (за предходната седмица 787). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (181.83), следвана от възрастовата група 5-19 г. (68.69). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Пазарджик (87.97), Търговище (107.11) и Хасково (88.98).

През седмица № 18 (28.04.2008 - 04.05.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e много ниско, като общата заболяемост за страната е 20.81 на 10 000 души (52.77 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 18-та седмица са регистрирани 787 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 996). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (127.74), следвана от възрастовата група 5-19 г. (39.10). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (68.59), Видин (74.07), Враца (66.76), Пазарджик (81.41) и Търговище (109.72).

Забележка:  епидемиологичните данни през 18-та седмица може да са повлияни от Великденските/ Първомайски почивни дни. 

През седмица № 17 (21.04.2008 - 27.04.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 52.77 на 10 000 души (63.00 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 17-та седмица са регистрирани 1 996 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 307). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (223.26), следвана от възрастовата група 5-19 г. (99.90). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (102.89), Пазарджик (156.25), Търговище (120.17) и Хасково (110.29).

През седмица № 16 (14.04.2008 - 20.04.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 60.60 на 10 000 души (63.01 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212  лица от всички възрастови групи през 16-та седмица са регистрирани 2 292  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 383). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (252.60), следвана от възрастовата група 5-19 г. (116.76). Висока е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (169.01), Пазарджик (147.06) и Търговище (143.68).

През седмица № 15 (07.04.2008 - 13.04.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 63.01 на 10 000 души (63.11 за предходната седмица).  Сред  наблюдаваните  общо 378 212  лица от всички възрастови групи през 15-та седмица са регистрирани 2 383 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 387). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (265.26), следвана от възрастовата група 5-19 г. (119.27). Висока е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (175.04), Пазарджик (145.75) и Търговище (164.58).

През седмица № 14 (31.03.2008 - 06.04.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) продължава да намалява, като общата заболяемост за страната е 63.11 на 10 000 души (91.40 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 14-та седмица са регистрирани 2 387 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 457). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (277.35), следвана от възрастовата група 5-19 г. (113.17). Висока е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (173.53) и Пазарджик (162.82).

През седмица № 13 (24.03.2008 - 30.03.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) продължава да намалява, като общата заболяемост за страната е 91.40 на 10 000 души (95.74 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212  лица от всички възрастови групи през 13-та седмица са регистрирани 3 457 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 621). Най-висока е забо-ляемостта във възрастовата група 0-4 г. (417.17), следвана от възрастовата група 5-19 г. (195.49). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Вели-ко Търново (152.41), Габрово (148.68), Монтана (151.29), Пазарджик (166.75), Силистра (181.26) и Ямбол (147.41).

През седмица № 12 (17.03.2008 - 23.03.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 95.74 на 10 000 души (97.72 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 12-та седмица са регистрирани 3 621 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 696). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (425.23), следвана от възрастовата група 5-19 г. (192.80). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (140.33), Видин (132.55), Пазарджик (168.07), Силистра (178.71),  Шумен (165.23) и Ямбол (153.71).

През седмица № 11 (10.03.2008 - 16.03.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната нараства и е  97.72 на 10 000 души (83.97 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 11-та седмица са регистрирани 3 696 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 176). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (425.80), следвана от възрастовата група 5-19 г. (205.00). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (126.75), Видин (185.19), Габрово (150.28), Пазарджик (179.88), Силистра (153.18), Търговище (141.07),  Хасково (155.41) и Шумен (222.60).

През седмица № 10 (03.03.2008 - 09.03.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) продължава да намалява, като общата заболяемост за страната е 83.97 на 10 000 души (100.16 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 10-та седмица са регистрирани 3 176 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 788). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (341.79), следвана от възрастовата група 5-19 г. (175.95). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (128.26), Пазарджик (147.06), Силистра (142.97), Търговище (148.90),  Хасково (243.14) и Шумен (170.97).

През седмица № 9 (25.02.2008 - 02.03.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) продължава да намалява, като общата заболяемост за страната е 100.16 на 10 000 души (117.16 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 9-та седмица са регистрирани 3 788 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 431). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (408.54), следвана от възрастовата група 5-19 г. (208.23). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Пазарджик (193.01), Силистра (186.37),  Хасково (338.39) и Шумен (148.02) и София-област (164.89).

През седмица № 8 (18.02.2008 - 24.02.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) продължава да намалява, като общата заболяемост за страната е 117.16 на 10 000 души (132.78 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 8-ма седмица са регистрирани 4 431 случая на ОРЗ (за предходната седмица 5 022). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (458.02), следвана от възрастовата група 5-19 г. (246.61). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (159,95), Пазарджик (203.52), Русе (234.26), Силистра (181.26),  Хасково (279.48) и Шумен (164.08).

През седмица № 7 (11.02.2008 - 17.02.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, но остава високо, като общата заболяемост за страната е 132.78 на 10 000 души (139.71 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 7-та седмица са регистрирани 5 022 случая на ОРЗ (за предходната седмица 5 284). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (538.58), следвана от възрастовата група 5-19 г. (278.00). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове:  Велико Търново (185..60) и Русе (392.33). По-висока от средната за страната е заболяе-мостта в областните градове: Враца (173.26), Пазарджик (282.30), Сливен (310.53),  Хасково (231.86) и Шумен (184.74).

През седмица № 6 (04.02.2008 - 10.02.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, но остава високо,  като общата заболяемост за страната е 142.09 на 10 000 души (160.68 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212  лица от всички възрастови групи през 6-та седмица са регистрирани 5 374 случая на ОРЗ (за предходната седмица 6 077). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (605.90), следвана от възрастовата група 5-19 г. (302.57). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (215.78),  Враца (284.53), Пазарджик (366.33), Сливен (295.00),  Хасково  (226.85 ) и  Ямбол (217.97).

През седмица № 5 (28.01.2008 - 03.02.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява, но остава високо,  като общата заболяемост за страната е 160.68 на 10 000 души (185.98 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 5-та седмица са регистрирани 6 077 случая на ОРЗ (за предходната седмица 7 034). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (664.02), следвана от възрастовата група 5-19 г. (362.83). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Велико Търново (176.55), Кърджали (492.52), Пазарджик (530.46)) и Ямбол (409.47). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (268.65), Видин (206.63), Враца (252.74), Габрово (231.81), Сливен (365.39), Стара Загора (253.50) и Хасково (258,18) и София-област (219.42).

През седмица № 4 (21.01.2008 - 27.01.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и е високо, като общата заболяемост за страната е 185.98  на 10 000 души (163.80 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 4-та седмица са регистрирани 7 034 случая на ОРЗ (за предходната седмица 6 195). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (715.23), следвана от възрастовата група 5-19 г. (408.21). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Видин (290.45), Габрово (458.83), Кърджали (569.48), Ловеч (348.75), Монтана (334.54), Пазарджик (509.45), Плевен (392.97),  Смолян (273.07) и Стара Загора (336.82) и София-област (289.54). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Благоевград (340.10), Сливен (290.86) и Ямбол (254.50 ).

През седмица № 3 (14.01.2008 - 20.01.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и е високо, като общата заболяемост за страната е 163.80 на 10 000 души (129.08  за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 3-та седмица са регистрирани 6 195 случаи на ОРЗ (за предходната седмица 4 882). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (649.63), следвана от възрастовата група 5-19 г. (351.17). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Кърджали (382.59), Монтана (764.97), Пазарджик (386.03), Плевен (294.07), Смолян (401.76) и Стара Загора (291.63) и София-област (280.45). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Видин (214.42), Габрово (211.03) и Ловеч (187.98).

През седмица № 2 (07.01.2008 - 13.01.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства и е високо, като общата заболяемост за страната е 129.08  на 10 000 души (65.31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 2-ра седмица са регистрирани 4 882 случаи на ОРЗ (за предходната седмица 2 470). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (505.78), следвана от възрастовата група 5-19 г. (249.30). С епидемични стойности е заболяемостта в областните градове: Монтана (379.29), Смолян (238.54) и София-област (229.81). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Кърджали  (151.72), Ловеч (237,45), Пазарджик (275.74), Плевен (163.37) и Стара Загора (199.23).

През седмица №1 (31.12.2007 - 06.01.2008) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-ниско от средното, като общата заболяемост за страната е 65.31 на 10 000 души (46,80 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 01-ва седмица са регистрирани 2 470 случая на ОРЗ (за предходната седмица 1 770). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (255.48), следвана от възрастовата група 5-19 г. (106.18). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (120.93), Монтана (151.29), София област (166.19), Стара Загора (154.64) и Търговище (133.23).