Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

Седмица 52 | 51 | 50 |49 | 48 | 47 | 46 | 45 |44 | 43 | 42 | 41 | 40

През седмица № 52 (24.12.2007 - 30.12.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-ниско от средното, като общата заболяемост за страната е 46,80 на 10 000 души (91.85 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 770 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 474). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (218.08), следвана от възрастовата група 5-19 г. (95.95). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Монтана (140.63), Пазарджик (133.93), Смолян (128.69), Стара Загора (124.28)и Търговище (148.90).

През седмица № 51 (17.12.2007 - 23.12.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 91.85 на 10 000 души (104.02 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 51-та седмица са регистрирани 3 474 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 934). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (406.81), следвана от възрастовата група 5-19 г. (199.26). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Монтана (187.51), Пазарджик (177.26), Силистра (186.37), Смолян (156.94), София-област (176.58), Стара Загора (169.47) и Търговище (148.90).

През седмица № 50 (10.12.2007 - 16.12.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната нараства и е 104.02 на 10 000 души (93.55 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 50-та седмица са регистрирани 3 934 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 538 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (474.71), следвана от възрастовата група 5-19 г. (210.74). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (160.51), Пазарджик (190.39), Силистра (160.84), София-област (228.51) и Стара Загора (164.52).

През седмица № 49 (03.12.2007 - 09.12.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната е 93.55 на 10 000 души (98.89 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 3 538 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 740 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (414.29), следвана от възрастовата група 5-19 г. (195.32). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (153.91), Пазарджик (228.47) и Хасково (208.05).

През седмица № 48 (26.11.2007 - 02.12.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната нараства и е 98.89 на 10 000 души (93.78 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 212 лица от всички възрастови групи през 48-та седмица са регистрирани 3 740 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 549 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (444.21), следвана от възрастовата група 5-19 г. (211.10). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (160.51), Монтана (164.07), Пазарджик (183.82), София област (181.77) и Хасково (315.83).

През седмица № 47 (19.11.2007 - 25.11.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е по-високо от средното, като общата заболяемост за страната нараства и е 93.78 на 10 000 души (89.49 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 444 лица от всички възрастови групи през 47-та седмица са регистрирани 3 549 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 390 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (408.87), следвана от възрастовата група 5-19 г. (202.49). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (193.49), Пазарджик (190.39) и Хасково (289.51).

През седмица № 46 (12.11.2007 - 18.11.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е средно, като общата заболяемост за страната нараства и е 89.49 на 10 000 души (74.10 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 378 827 лица от всички възрастови групи през 46-та седмица са регистрирани 3 390 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 989). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (407.03), следвана от възрастовата група 5-19 г. (180.21). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Кърджали (184.7), Пазарджик (136.55), Силистра (135.31), Смолян (150.66), София област (225.92), Стара Загора (179.35) и Хасково (196.77).

През седмица № 45 (05.11.2007 - 11.11.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната слабо нараства и е 74.10 на 10 000 души (45.29 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 403 361 лица от всички възрастови групи през 45-та седмица са регистрирани 2 989 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 666). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (375.84), следвана от възрастовата група 5-19 г. (135.16). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Враца (122.40), Кърджали (164.91), Пазарджик (136.55), Сливен (138.70), Смолян (219.71) и Търговище (120.17).

През седмица № 44 (29.10.2007 - 04.11.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 45.29 на 10 000 души (46.20 за предходната седмица). Сред наблюдава­ните общо 588 626 лица от всички възрастови групи през 44-та седмица са регистрирани 2 666 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 187). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (263.56), следвана от възрастовата група 5-19 г. (76.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Враца (105.63), Габрово (97.50), Пазарджик (94.54), Разград (96.96), Търговище (161.96) и Хасково (122.53).

През седмица № 43 (22.10.2007 - 28.10.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 46.20 на 10 000 души (46.50 за предходната седмица). Сред наблюдава­ните общо 689 847 лица от всички възрастови групи през 43-ра седмица са регистрирани 3 187 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 208). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (233.71), следвана от възрастовата група 5-19 г. (72.87). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Враца (109.86), Габрово (115.47), Пазарджик (80.09) и Смолян (98.82).

През седмица № 42 (15.10.2007 - 21.10.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 46.50 на 10 000 души (47.62 за предходната седмица). Сред наблюдава­ните общо 689 847 лица от всички възрастови групи през 42-ра седмица са регистрирани 3 208 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 285). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (246.28), следвана от възрастовата група 5-19 г. (82.62). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Враца (98.59), Габрово (104.56), Пазарджик (99.79) и Смолян (90.57).

През седмица № 41 (08.10.2007 - 14.10.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 47.62 на 10 000 души (45.40 за предходната седмица). Сред наблюдава­ните общо 689 847 лица от всички възрастови групи през 41-ва седмица са регистрирани 3 285 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 132). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (257.02), следвана от възрастовата група 5-19 г. (79.45). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Враца (92.96), Габрово (111.62), Пазарджик (97.16) и Смолян (95.13).

През седмица № 40 (01.10.2007 - 07.10.2007) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) се запазва ниско, като общата заболяемост за страната е 45.40 на 10 000 души (44.55 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 689 847 лица от всички възрастови групи през 40-та седмица са регистрирани 3 132 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 073).
Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (241.07), следвана от възрастовата група 5-19 г. (82.10). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове: Враца (83.10), Габрово (102.64), Пазарджик (80.09) и Смолян (100.99).