Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

През седмица № 53 (28.12.2009 - 03.01.2010) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост за страната е 49,28 на 10 000 души (58,25 за предходната седмица на 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 450 лица от всички възрастови групи през 53-та седмица са регистрирани 1 875  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 216). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (234.22), следвана от възрастовата група 5-19 г. (87.32). По-висока от средната за страната е заболяемостта в областните градове:  Монтана (116.02)  и Ямбол (112.37).