Заболяемост от грип и ОРЗ в България по седмици

През седмица № 52 (27.12.2010 - 02.01.2011) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е средно, като общата заболяемост за страната е 67,83  на 10 000 души (73.02 за предходната седмица на 10 000). Сред наблюдаваните общо 380 729 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 2 604  случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 803). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (306.69), следвана от възрастовата група 5-14 г. (175.38). Най-висока е заболяемостта в областния град Враца (257.20).