Седмица № 52

05.01.2012

През седмица № 52 (26.12.2011 - 01.01.2012) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е със средни стойности, като общата заболяемост за страната е 72.48 на 10 000 души (100.44 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 239 лица от всички възрастови групи през 52-ва седмица са регистрирани 2 756 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 819  ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (371.06), следвана от възрастовата група 5-14 г. (192.62). Най-висока е заболяемостта в областните градове: Ловеч (143.22), Ямбол (139.95) и  Хасково (126.58).

 Информация от националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ

През седмица № 52 в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR са изследвани 6 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. Не са открити положителни резултати.

Виж всички...