Седмица № 52

04.01.2013

През седмица № 52 (24.12.2012 - 30.12.2012) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско,  като общата заболяемост за страната е 30.72  на 10 000 души (72.94 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 562 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 172 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2 783 ). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (155.43), следвана от възрастовата група 5-14 г. (71.66).

Информация от националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ

През седмица № 52 в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR са изследвани 23 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика. Не са открити положителни резултати.

Виж всички...