Седмица № 52

02.01.2014
През седмица № 52 (23.12.2013-29.12.2013) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско,  като общата заболяемост за страната е 34.55 на 10 000 души (98.66 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 586 лица от всички възрастови групи през 52-pа седмица са регистрирани 1 315 случая на ОРЗ (за предходната седмица 3 755). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (181.76), следвана от възрастовата група 5-14 г. (89.02).  

  Информация от националната референтна лаборатория „Грип и ОРЗ" при НЦЗПБ

През седмица № 52  в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани  9 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.  Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 2 от изследваните пациенти.

Виж всички...