Седмица № 52

07.01.2015

През седмица № 52 (22.12.2014-28.12.2014) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ)  е ниско,  като общата заболяемост за страната е 50.73  на 10 000 души (106.05 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 384 354 лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1950 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4076). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (275.42), следвана от възрастовата група 5-14 г. (141.71). 

През седмица № 52  в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 8 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.  Не са открити положителни резултати.

Виж всички...