Седмица № 53

06.01.2016

През седмица № 53  (28.12.2015-03.01.2016) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 50.98 на 10 000 души (65.69 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 384 309 лица от всички възрастови групи през 53-та седмица са регистрирани 1957 случая на ОРЗ (за предходната седмица 2522). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (224.13), следвана от възрастовата група 5-14 г. (114.55).

През седмица № 53  в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани 3 проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.   Не са открити положителни резултати.

Виж всички...