Седмица № 52

04.01.2018

През седмица № 52 (25.12.2017- 31.12.2017) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско, като общата заболяемост е 46.68 на 10 000 души (109,31 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 659  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1 781 случая на ОРЗ (за предходната седмица 4 170). Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (228.33),  следвана от възрастовата група 5-14 г. (126.28).

 През седмица № 52 в НРЛ „Грип и ОРЗ" с молекулярно-диагностичния метод Real Time PCR  са изследвани проби от пациенти с грипоподобна симптоматика.  Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 1 от изследваните пациенти.

Виж всички...