Седмица № 52

13.01.2020
През седмица № 52 (23.12.2019-29.12.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) e ниско за страната, като общата заболяемост е 38.99 на 10 000 души (97.30 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 356  лица от всички възрастови групи през 52-ра седмица са регистрирани 1483 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3701).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (222.53), следвана от възрастовата група 5-14 г. (106.97).


През седмица № 52 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 6 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.
Виж всички...