Седмица № 6

15.02.2019
През седмица № 06 (04.02.2019-10.02.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява за страната, като общата заболяемост е 115.97 на 10 000 души (247.92 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 6-та седмица са регистрирани 4 423 случая на ОРЗ (за предходната седмица  6 648).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (414.68), следвана от възрастовата група 5-14 г. (248.31).

През седмица № 06 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 154 клинични проби (носогърлени секрети).   Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 19 от изследваните пациенти, при 16 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.
Виж всички...