Седмица № 22

07.06.2019
През седмица № 22 (27.05.2019-02.06.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско за  страната, като общата заболяемост е 36.53 на 10 000 души (39.51 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 22-ра седмица са регистрирани 1 393 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1 507).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (184.00), следвана от възрастовата група 5-14 г. (85.72).

През седмица № 22 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 7 клинични проби (носогърлени секрети). 
Няма доказани грипни вируси .
Виж всички...