Седмица № 29

26.07.2019
През седмица № 29 (15.07.2019-21.07.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско за  страната, като общата заболяемост е 23.44 на 10 000 души (24.80 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 29-та седмица са регистрирани 894 случая на ОРЗ (за предходната седмица  946).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (124.99), следвана от възрастовата група 5-14 г. (51.99).

През седмица № 29  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 6 клинични проби (носогърлени секрети). 
Няма доказан грипен вирус.
Виж всички...