Седмица № 41

18.10.2019
През седмица № 41 (07.10.2019-13.10.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско за  страната, като общата заболяемост е 48.06 на 10 000 души (41.69 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 41-ва седмица са регистрирани 1833 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1590).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (208.14), следвана от възрастовата група 5-14 г. (133.83).


През седмица № 41  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 3 клинични проби (носогърлени секрети). 
Няма доказан грипен вирус.
Виж всички...