Седмица № 14

11.04.2019
През седмица № 14 (01.04.2019-07.04.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) намалява за  страната, като общата заболяемост е 42.32 на 10 000 души (71.95 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 14-та седмица са регистрирани 1 614 случая на ОРЗ (за предходната седмица  2 744).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (194.20), следвана от възрастовата група 5-14 г. (107.01).

През седмица № 14 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвани за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 20 клинични проби (носогърлени секрети). 
Етиологичната роля на пандемичния вирус А(Н1N1) 2009 e доказана при 2 от изследваните пациенти, при 2 е доказан грипен вирус от субтип  А/H3N2.
Виж всички...