Седмица № 43

31.10.2019
През седмица № 43 (21.10.2019-27.10.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е ниско за  страната, като общата заболяемост е 51.52 на 10 000 души (51.63 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 381 376  лица от всички възрастови групи през 43-та седмица са регистрирани 1965 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1969).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (229.06), следвана от възрастовата група 5-14 г. (146.83).


През седмица № 43  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 3 клинични проби (носогърлени секрети). 
Няма доказан грипен вирус.