Седмица № 45

21.11.2019
През седмица № 45 (04.11.2019-10.11.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 96.14 на 10 000 души (49.21 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 676  лица от всички възрастови групи през 45-та седмица са регистрирани 3660 случая на ОРЗ (за предходната седмица  1875).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (497.15), следвана от възрастовата група 5-14 г. (251.78).


През седмица № 45  в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 7 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.