Седмица № 46

21.11.2019
През седмица № 46 (11.11.2019-17.11.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 88.44 на 10 000 души (96.14 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 702  лица от всички възрастови групи през 46-та седмица са регистрирани 3367 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3660).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (473.85), следвана от възрастовата група 5-14 г. (242.59).


През седмица № 46 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 18 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.