Седмица № 47

06.12.2019
През седмица № 47 (18.11.2019-24.11.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 92.75 на 10 000 души (88.44 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 702  лица от всички възрастови групи през 47-ма седмица са регистрирани 3531 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3367).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (415.63), следвана от възрастовата група 5-14 г. (264.23).


През седмица № 47 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 15 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.