Седмица № 48

06.12.2019
През седмица № 48 (25.11.2019-01.12.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 101.63 на 10 000 души (92.75 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 702  лица от всички възрастови групи през 48-ма седмица са регистрирани 3869 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3531).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (541.04), следвана от възрастовата група 5-14 г. (301.16).


През седмица № 48 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 15 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.