Седмица № 49

13.12.2019
През седмица № 49 (02.12.2019-08.12.2019) нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) нараства за  страната, като общата заболяемост е 101.74 на 10 000 души (101.63 за предходната седмица). Сред наблюдаваните общо 380 702  лица от всички възрастови групи през 49-та седмица са регистрирани 3873 случая на ОРЗ (за предходната седмица  3869).  Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. (503.31), следвана от възрастовата група 5-14 г. (299.00).


През седмица № 49 в НРЛ "Грип и ОРЗ" са изследвана за грипни вируси с метода Real Time RT-PCR 16 клинични проби (носогърлени секрети).  
Няма доказан грипен вирус.